Základy poskytování první pomoci
10 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Masáž srdce zahájíme u postiženého, který nereaguje a
  • nemá hmatný tep na krční tepně
  • jeho zornice nereagují na světlo
  • nedýchá nebo nedýchá normálně